Huajian New Energy

  • Address: Huajian New Energy, World Footwear Headquarters Base, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong Province
  • Tel:: 13686671668
  • Postal code and email: huzhanghui@huajian.com
top